Öhrn online

När kommer de nya SAABarna?

SAAB och dess göranden och låtande, och inte minst ägarfrågan, har varit något av en känslomässig berg- och dalbana de senaste åren. Så vad händer härnäst?

SAAB Automobile AB ägs idag av National Electric Vehicle Sweden (NEVS), som även äger SAAB Automobile Powertrain AB och SAAB Automobile Tools AB. Nevs har annonserat att man kommer att börja tillverka en eldriven bilmodell baserad på SAAB 9-3., samt lansera en ny bensindriven 9-3. Så hur långt har man kommit med det praktiska för att kunna inleda produktionen?

Två stycken bilar har tillverkats, men dessa var prototyper som tillverkades för att kalibrera tillverkningsutrustning och testa nya komponenter. NEVS kommer, precis som SAAB, att vara beroende av underleverantörer, inte minst i Kina. Och även om det allra mesta av tillverkningen kommer att ske i Kina – det har sagts att man ska bygga 400 000 bilar för den snabbväxande medelklassen i öst – så kommer huvudkontoret att förbli i Trollhättan. I Kina kommer tillverkningen att ske i staden Qingdao i Shandongprovinsen.

Den sista biten i kedjan har varit att få alla avtal med underleverantörer på plats. I dagsläget är underleverantörerna 500 stycken, samma som General Motors använde under sin tid som ägare för SAAB. Dessa kommer dock att minska i antal. Sammantaget kommer allt detta att leda till att det första exemplaret av den nya SAAB 9-3 levereras innan året är slut.

Hur blir det med jobben?

Att svenskar intresserar sig för SAABs väl och ve har naturligtvis inte bara med nationell stolthet för en av vårt lilla, lilla lands biltillverkare att göra. Det handlar också om sysselsättning. För tillfället har NEVS 360 anställda, skriver TTELA. Av dessa utgörs ena hälften av tjänstemän, och hälften av fordonsbyggare och andra kollektivanställda. Dessutom tillkommer 200 konsulter, som i nuläget arbetar heltid för företaget. Ytterligare 100 personer kan komma att anställas inom den närmaste tiden.