Öhrn online

Kvinnors favoritbilar

När det kommer till valet av modell och märke när man köper bil, skiljer sig beslutet lite om man är en man eller kvinna. Kvinnor prioriterar exempelvis säkerhet och bränslesnålhet mycket mer än männen. Enligt biltillverkarna är dock kvinnornas åsikter viktigast eftersom att de står för de flesta bilköpen.

4043943-happy-mixed-race-woman-in-car-holding-keys

När man ska köpa en bil är det många beslut som måste tas. Vill man köpa en begagnad bil eller en ny? Vill man köpa den hos en bilhandlare eller av en privatperson? Vad ska man ha bilen till? Ja, frågorna är många. Ytterligare något som man måste ta ställning till är vilket märke man vill ha och vilken modell av det märket som passar bäst. Vilken bil man väljer verkar faktiskt ha en del med om man är man eller kvinna att göra.

Kvinnor bryr sig om säkerhet och bränsle

I Svenska Dagbladet kan man nämligen läsa om att kvinnor är mer intresserade av att köpa bilar som är mer bränslesnåla och säkra än vad män är intresserade av. Man ser dock att kvinnor och mäns preferenser vad gäller bilar börjar likna varandra mer och mer. Bilexperter säger att det bara för tio år sedan fanns en betydligt större skillnad mellan kvinnor och män när det kom till orsaker att välja vissa bilar och vissa märken.

Volvo är en av kvinnornas favoritbilar

För de flesta biltillverkare är det framförallt viktigt att attrahera kvinnorna och få dem att vilja köpa en speciell modell eller bil. I USA är det nämligen så att två tredjedelar av alla nya bilar som köps, köps just av kvinnor. Dessutom har kvinnorna ett stort inflytande över åtta av tio bilköp som görs i landet. Dessa bilar är de populäraste bilarna bland de amerikanska kvinnliga köparna:

  • Volvo C70.
  • Nissan Rouge.
  • Kia Spectra.
  • Volkswagen Beetle.
  • GMC Acadia.

Samma undersökning visar att den bil som har högst andel manliga köpare är Porsche. Den här bilen är kanske framförallt populär bland männen för att de prioriterar körglädje och prestanda. Läs mer.