Öhrn online

Kommunen satsar på elbil

I Skövde kommun satsar man på förnybar energi och elbilar, målet är att år 2025 vara helt drivna av just förnybar energi – och under en närliggande framtid är målet att ha minst 100 elbilar i sin verksamhet.

Även om elbilen kanske inte är lösningen när det kommer till förnybar energi så är det i alla fall en bra bit på vägen mot en värld driven av miljövänligare bränsle. Så resonerar Skövde kommun som nu storsatsar på elbilen och målet är att inom två år ha minst 100 stycken elbilar i sin verksamhet. Det kommer, enligt kommunens beräkningar, att minska deras driftkostnad med flera hundra tusen kronor varje år.

Endast förnybar energi 2025

Den främsta visionen som Skövde kommun har är att år 2025 endast använda sig av förnybar energi, skriver Skövde Nyheter. I sin klimat- och energiplan definieras hur detta ska gå till och en del av det hela är alltså att byta ut kommunens bilar. Till tidningen säger en av de ansvariga för projektet att man aktivt arbetar mot detta mål och storsatsar på att se till så hela kommunen minskar sin miljöpåverkan. Men detta är inget man har påbörjat nu. Tvärt om. Detta projekt har varit igång edan 2014 då man började att successivt övergå till att använda elbilar och i dagsläget har man tolv stycken elbilar och dessa hittas i den ansvariga delen för projektet, nämligen sektor service. Dessa bilar används främst för kommunala fastighetsskötare som arbetar i innerstaden, men de används även av hemtjänsten när dessa gör hembesök.

Ska öka antalet elbilar successivt

För året kommer man utöka antalet bilar och räknar med att runt 17 bilar till inom sektor service och att även sektor vård och omsorg också ska få ett 20-tal bilar. Varför utvecklingen inte sker i ett svep med utbytandet av de vanliga bilarna handlar om kostnaden. Det är dyrt att köpa elbil. Men fördelen är sedan när man kör med dem då de endast kostar cirka 2 kronor per mil. Likaså är antalet laddstationer ett problem. I dagsläget har man dessvärre inte tillräckligt många och därför måste dessa även utökas innan man kan byta bil helt och hållet.