Öhrn online

Vinterdäck – vad gäller?

Vinterdäck är däck som framtagna speciellt för körning i vinterväglag. Detta kan innebära att de är försedda med dubbar, som ger ett bättre grepp på is. Det behöver dock inte innebära att det rör sig om dubbdäck. Det allra viktigaste är att däcken är gjorda i en annan gummiblandning, som klarar kyla bättre än vanliga sommardäck.

Dubbdäck är tillåtna att använda under perioden från 1 oktober till 15 april. Det är också tillåtet att använda dubbdäck under övriga året, om det råder vinterväglag, eller finns risk för det. Det finns också vissa zoner i landet där det är förbjudet med dubbdäck. Detta bestäms av kommunerna själva. En sådan zon finns på Hornsgatan i Stockholm.

Under en del av den period då det är tillåtet med dubbdäck är det obligatoriskt att använda vinterdäck i någon form. Det kan innebära dubbdäck, men behöver alltså inte göra det. Det är dock långt ifrån alla som följer denna lag. Enligt en undersökning som gjorts av försäkringsbolaget If väntar många med att byta däck till dess att den första halkan har slagit till. Å andra sidan frågade If bara 104 personer, så man kan fråga sig om detta är statistiskt säkerställt. Hur som helst är det naturligtvis stor skillnad på olika delar av landet, även om halkan kan slå till tidigt även i södra Sverige.

 

Undantag

Det finns dock tillfällen då det är tillåtet att köra utan vinterdäck. Följande undantag är listade på Transportstyrelsens sajt:

  • Vid provkörning eller bogsering av fordonet i samband med reparation eller liknande ändamål.
  • Vid färd den kortaste, lämpligaste vägen till och från närmaste besiktningsföretag.
  • Om du kör med stöd av saluvagnslicens (grön registreringsskylt) den kortaste, lämpligaste vägen från hamn, järnvägsstation, fabrik, reparationsverkstad, förvaringslokal eller liknande till en annan sådan plats, lokal eller garage. Med saluvagnslicens får fordon även köras vid demonstration eller försäljning.
  • Om fordonets däck enligt uppgift i vägtrafikregistret har en fälgdiameter som är 10 tum eller mindre.
  • för körning med tung lastbil när fordonet används i anläggningsarbete eller liknande arbete, eller
  • om fordonet brukas av Försvarsmakten, Försvarets Materielverk eller Försvarets radioanstalt.